Factsheet jeugdgezondheidszorg & Integrale Vroeghulp

Een informatiesheet voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en samenwerkingspartners uit de jeugdgezondheidszorg om een effectieve samenwerking te bewerkstelligen voor jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking.
In deze factsheet komen aan de orde:

  • Wat doen de netwerken Integrale Vroeghulp?
  • Wat is de meerwaarde van IVH voor de jeugdgezondheidszorg, gemeenten en de samenleving?
  • Hoe vullen jeugdgezondheidszorg en IVH elkaar aan?
  • Hoe krijgt IVH een plek in het lokale jeugddomein?
  • 10 aanbevelingen

De factsheet jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp: samen sterk is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: