Gemeente & Integrale Vroeghulp: gouden team

Nederland staat aan de vooravond van een grote stelselwijziging voor de jeugd. De ambitie is om alle kinderen in Nederland veilig en gezond te laten opgroeien, hun talenten te laten ontwikkelen en mee te laten doen in de samenleving. Gemeenten zullen van alles moeten organiseren om die ambitie waar te maken. Zij krijgen immers de regie over de jeugdzorg. ‘Hoe pakken we dat aan?’, vragen veel gemeenten zich af. Wij hebben een gouden tip: samenwerken met Integrale Vroeghulp. De teams Integrale Vroeghulp hebben al ruim 15 jaar ervaring met het vroeg signaleren van problemen en het bieden van goede begeleiding aan kinderen en hun ouders.

In deze informatiesheet komen aan de orde:

  • Wat is Integrale Vroeghulp?
  • Integrale Vroeghulp en de gemeente?
  • Wat levert samenwerking op?
  • Kostenbesparend
  • De voordelen van samenwerking op een rij

De informatiesheet Gemeente & Integrale Vroeghulp een gouden team voor goede jeugdzorg is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: