Informatiekaart cliëntondersteuning

Cliëntdersteuning vanaf 2015
Op dit moment zijn gemeenten op grond van de Wmo verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning van alle burgers en ze richten zich met name op ouderen en de ggz-doelgroep. In de huidige situatie wordt de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap nog uitgevoerd door de MEE-organisaties, op basis van een AWBZ subsidieregeling.
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kostenloze algemene voorziening te organiseren voor alle
(groepen) burgers. De budgetten die vanuit de AWBZ gemoeid waren met cliëntondersteuning voor mensen met een handicap, worden overgeheveld naar gemeenten.

De informatie in deze kaart is gebaseerd op het wetsvoorstel Wmo 2015 en Jeugdwet en onwikkeld door transitiebureau WMO.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: