Casemanagement en trajectondersteuning IVH

bouwsteen 4Casemanagement is een specifieke vorm van cliëntondersteuning. Deze notitie is opgesteld door MEE Nederland, één van de partners in de innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). Doel van de notitie is helderheid te scheppen in de wijze waarop casemanagement en trajectondersteuning in het kader van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI uniform moet worden georganiseerd.
VVI is een innovatief en richtinggevend kader voor de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp. Casemanagement en trajectbegeleiding vormen samen met de informatie- en adviesfunctie de vierde bouwsteen in het samenhangende kader van zeven bouwstenen. De innovatie leidt tot een netwerk van vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning, samenhangende zorg en onderwijs.

Casemanagement en trajectondersteuning: Uitwerking bouwsteen 4 van Vroeg, Voortdurend, Integraal is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: