Budgetten Integrale Vroeghulp 2014: per gemeente

euroWelke budgetten ontvangen de MEE-organisaties in 2014 betreft de coordinatie Integrale Vroeghulp op basis van de Regeling subsidies AWBZ? Dit is voor gemeenten van belang om te weten omdat ze met de MEE-organisaties voor 1 mei afspraken moeten maken over de continuïteit van de coordinatie van de Integrale Vroeghulp.
Om gemeenten een indicatie te geven welke budgetten de MEE-organisaties in 2014 ontvangen, zijn de budgetten voor cliëntondersteuning en Integrale Vroeghulp voor de 22 MEE-organisaties op basis van de Regeling subsidies AWBZ in beeld gebracht. Hierbij is tentatief een toerekening van het budget van de betreffende MEE-organisaties naar de gemeenten in het werkgebied van de MEE-organisatie gemaakt. Daarbij is uitgegaan van een verdeling op basis van inwoners (20%) en cliënten MEE per gemeente (80%) met als peiljaar voor de cliëntaantallen het jaar 2013, omdat deze verdeling het beste aansluit bij de huidige uitvoering van de cliëntondersteuning. De middelen die de MEE organisaties in 2014 ontvangen voor de Integrale vroeghulp (IVH) zijn op basis van inwoneraantal toegerekend naar gemeenten en in het overzicht opgenomen.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: