Onafhankelijke cliëntondersteuning nog beter geborgd

De Tweede Kamer heeft de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo 2015 nog beter geborgd. Op 24 april stemde de Kamer in met deze wet en met twee wijzigingsvoorstellen over de cliëntondersteuning. Een over de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning en een over dat gemeenten cliënten moeten wijzen op de beschikbaarheid van cliëntondersteuning. Beide amendementen zijn met een overgrote Kamermeerderheid aangenomen.

Het amendement van Otwin van Dijk (PvdA), Van ’t Wout (VVD), Bergkamp (D66), Voortman (GL), Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) regelt dat de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning in de wet wordt vastgelegd. In de toelichting staat dat de cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat de ondersteuning die geboden wordt volledig onafhankelijk is van gemeentelijke besluitvorming over een toekenning van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget. De Kamer wil met deze wetswijziging iedere vorm van belangenverstrengeling voorkomen.

Het amendement van Vera Bergkamp (D’66) en Linda Voortman (GL) regelt dat wettelijk wordt vastgelegd dat gemeenten cliënten moeten wijzen op de beschikbaarheid van cliëntondersteuning. In de toelichting staat dat de cliënt, voorafgaand aan het onderzoek naar wat de cliënt nodig heeft aan maatschappelijke ondersteuning, gewezen moet worden op de mogelijkheid een beroep te doen op een cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning moet ook beschikbaar blijven voor jeugdige cliënten. Het casemanagement wat bij Integrale Vroeghulp geboden wordt, is en vorm van cliëntondersteuning.

Lees hier het bericht in zorg en welzijn, 28 april 2014
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: