Bestuurlijke afspraken over coördinatie Integrale Vroeghulp

In februari 2014 hebben VWS, de VNG en MEE Nederland overeenstemming bereikt over een zorgvuldige overgang van de cliëntondersteuning van MEE naar gemeenten per 1 januari 2015. De drie partijen hebben bestuurlijke afspraken gemaakt. Hierin is ook Integrale Vroeghulp meegenomen, waarvoor de MEE-organisaties nu de coördinatiefunctie vervullen.

Een van de afspraken in het stappenplan transitie MEE cliëntondersteuning, dat deel uitmaakt van de bestuurlijke afspraken, heeft betrekking op Integrale Vroeghulp. Gemeenten en MEE-organisaties moeten vóór 1 mei 2014 afspraken hebben gemaakt over niet alleen de continuïteit van de cliëntondersteuning, maar ook die van de coördinatie van de netwerken Integrale Vroeghulp. Dit vormt een goede uitgangspositie om de continuïteit van de netwerken Integrale Vroeghulp zoveel mogelijk te borgen.

Hieronder zijn de documenten behorende bij de bestuurlijke afspraken te downloaden:

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: