Casemanagement

Uitwerking bouwsteen 4 van Vroeg, Voortdurend, Integraal

casemanagement

Casemanagement is een specifieke vorm van cliëntondersteuning. De laatste jaren zijn veel vormen van ondersteuning onder deze noemer komen te vallen. Het is een containerbegrip geworden en wordt tegelijkertijd veel gebruikt in combinatie met de term trajectbegeleiding. In de loop der tijd is de begripsverwarring steeds groter geworden, terwijl er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de veelal kortdurende intensievere vorm van cliëntondersteuning en de langdurende ‘vinger aan de pols’. Gevolg van de begripsverwarring is dat ook op het vlak van de organisatie en financiering van de cliëntondersteuning onduidelijkheden zijn en blijven.
Deze notitie is opgesteld door MEE Nederland, één van de partners in de innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). Doel van de notitie is helderheid te scheppen in de wijze waarop casemanagement en trajectondersteuning in het kader van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI uniform moet worden georganiseerd.
VVI is een innovatief en richtinggevend kader voor de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp. Casemanagement en trajectbegeleiding vormen samen met de informatie- en adviesfunctie de vierde bouwsteen in het samenhangende kader van zeven bouwstenen. De innovatie leidt tot een netwerk van vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning, samenhangende zorg en onderwijs. Dit is in de periode 2008 – 2011 toegepast in elf pilotregio’s en heeft tot positieve resultaten geleid.

De notitie is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: