Het experiment VVI centraal

Verantwoording experiment VVI.

plaatje experiment centraal

In het boekje 'Het experiment VVI centraal' staan in chronologische volgorde de resultaten van het experiment VVI omschreven. Dit boekje behoort bij de eindverantwoording naar VWS. Hiermee is het experiment binnen het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg afgerond. 

Het boekje is hieronder te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: