Handreiking Passend Onderwijs - Gemeenten

passend onderwijs prof

Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten, MEE en de samenwerkingsverbanden in het onderwijs.
In deze handreiking maakt MEE zichtbaar op welke wijze wij de samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen helpen om voor kwetsbare leerlingen passend onderwijs te realiseren. Ook laten we zien hoe wij leerlingen, hun ouders en hun netwerk ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte school. Daarbij gaat het vooral om leerlingen en/of ouders met een verstandelijke of lichamelijke beperking,een chronische ziekte, nietaangeboren hersenletsel of een stoornis in het autistisch spectrum.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: