Toolbox mBC

Hoe overtuig je belanghebbenden en potentiële financiers binnen je keten van het nut en de noodzaak om in jouw innovatie te investeren?

plaatje bij toolbox mBC

Veel projectleiders worstelen bij aanvang van een organisatie overstijgend maatschappelijk project of een keteninnovatie met de vraag hoe zij een concreet toekomstplaatje kunnen becijferen, waaruit duidelijk wordt wat de (financiële en maatschappelijke) baten van hun innovatie zullen zijn.

Maatschappelijke Business Case biedt inzicht
Voor u ligt de toolbox voor het opstellen van een zogenaamde maatschappelijke Business Case (mBC). Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een grootschalig,  veelal organisatie overstijgend maatschappelijk project of veranderproces. Het economisch nut en het maatschappelijk nut worden in een mBC tegen elkaar afgewogen en er wordt vijf jaar vooruit gekeken naar een volwassen situatie. Dit biedt belanghebbenden en potentiële financiers een zo breed en concreet mogelijk inzicht in de levensvatbaarheid, het functioneren en de positieve effecten van het project.

Hieronder zijn de benodigdheden uit de toolbox mBC te downloaden:

Voor verdere ondersteuning of advies kunt u terecht bij: Dock4 & Organisatieadvies in Zorg, http://www.dock4advies.nl, Lieuwe Jan van Eck, mail: l.vaneck@dock4advies.nl

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: