Midden Holland berekent de winst van VVI

Social Return of Investment (SROI) in Midden Holland.

goudvis tekening

Voor de regio Midden Holland is in beeld gebracht wat de verwachte economische, sociale en maatschappelijke opbrengst is van de regionale investering VVI voor het netwerk Integrale Vroeghulp.

De gebruikte methode is de Social Return of Investment (SROI) waarbij men aan het werk gaat op basis van 7 uitgangspunten:

 1. Directe betrokkenheid van belanghebbenden.
 2. Begrijp wat verandert vanuit het standpunt van belanghebbenden.
 3. Waardeer de activiteiten die er bewijsbaar voor het resultaat toe doen.
 4. Gebruik algemeen aanvaarde gegevens (benchmark, targets, externe standaards).
 5. Claim niet teveel; wees nauwgezet en eerlijk.
 6. Wees transparant.
 7. Verifieer de financiële aannames en resultaten op marktconformiteit.

De conclusie / opbrengst voor IVH/VVI Midden Holland:

 • € 1,00 investering van VVI heeft de regio € 2,07 opgeleverd!
 • Bijkomende voordeel: door deze berekeningen en dit uitzoekwerk, kwam ook in beeld wat feitelijk de ‘co-financiering’ is.
 • Het is een mooie manier gebleken om met elkaar te delen én te bespreken wat de verdiensten voor de regio zijn. In feite draagt het bij aan verankeren van visie en missie.

Tot slot: belangrijk neveneffect van dit traject was dat duidelijk werd hoezeer de (succesvolle) uitvoeringspraktijk van Integrale Vroeghulp: de Goudvis-polikliniek soms afhankelijk was van personen. Men is tot inzicht gekomen dat er aandacht moet komen voor borging, voor het vastleggen van afspraken op instellingsniveau.

Het verslag van de impactanalyse project VVI in Gouda is hier te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
 • Met steun van: