Sociale wijkteams in ontwikkeling

Een handreiking voor gemeenten.

Sociale Wijkteams

Binnen veel gemeenten wordt momenteel nagedacht over de inrichting van sociale wijkteams. Hiermee zien zij de kans van een effectievere en efficientere georganiseerde aanpak in het sociale domein. Met wijkteams willen zij anders en innovatiever gaan werken: meer gebruik van de eigen kracht van burgers, van de kracht van de samenleving, meer integraal werken, beter gebruik van alle nabije voorzieningen en meer sturen op resultaat. En vooral dicht bij de burger en de professionele werker staan.

Bij de inrichting van de wijkteams lopen gemeenten tegen een verscheidenheid aan vragen aan: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden, wie zitten in dat team en wat mag het kosten? De gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad hebben hun visie op de inrichting, aansturing en bekostiging van de sociale wijkteam in relatie tot de 0e en 1e lijn gedeeld in de notitie ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’. Deze notitie is samengesteld door KPMG Plexus op basis van input van vijf gemeenten, in samenwerking met het Transitie Bureau Wmo, het Transitie Bureau Jeugd en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dit document is een handreiking voor gemeenten. Het beschrijft het toekomstbeeld van de deelnemende gemeenten van de inrichting, aansturing en bekostiging van sociale wijkteams in relatie tot de 0e en 1e lijn. Het is daarmee hun rapportage geworden. Echter, door de lokale context kunnen individuele gemeenten andere keuzes maken. Dit document biedt daarom tevens inzicht in de mogelijke keuzes en is daarmee voor elke gemeente relevant.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: