Hoofdlijnen wetsvoorstel jeugdwet

factsheet jeugd plaatje

Op 1 juli 2013 hebben de staatssecretarissen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie het voorstel voor de Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer.1 Dit is een belangrijke kaderstellende stap in de
overgang naar een nieuw jeugdstelsel. Het wetsvoorstel behelst het onderbrengen van alle jeugdhulp bij gemeenten. De planning is dat deze in werking treedt per 1 januari 2015. In deze factsheet zijn de kernelementen van het wetsvoorstel op een rij gezet.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: