Heel gewoon en toch bijzonder

Handreiking voor gemeenten over kinderen en LVB

Handreiking Heel gewoon en toch bijzonder

De handreiking ‘Heel gewoon en toch bijzonder, Aandacht voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de gemeente’, informeert beleidsmakers en bestuurders van gemeenten over signalen en vragen die kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun ouders hebben.

De handreiking is een initiatief van de partners in het netwerk Gewoon Meedoen. Het netwerk Gewoon meedoen wil eraan bijdragen dat jongeren met een LVB naar vermogen participeren. In de handreiking wordt Integrale Vroeghulp genoemd als de eerst aangewezen voorziening om met de ouders te zoeken naar de beste weg voor tijdige informatie, vroege diagnostiek en ondersteuning. Integrale Vroeghulp heeft (praktijk)voorbeelden aangeleverd die genoemd staan in de handreiking. In deze handreiking vraagt het netwerk Gewoon Meedoen aandacht voor jongeren en ouders van kinderen die de weg om te kunnen participeren doorgaans niet zo snel vinden. 

Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de regie en de financiering van alle zorg voor de jeugd in het nieuwe jeugdstelsel. Het uitgangspunt is dat ieder kind veilig en gezond moet kunnen opgroeien. Ouders, primair verantwoordelijk voor hun kinderen, hebben vragen over de ontwikkeling van hun kind of maken zich zorgen vanwege een mogelijke beperking.  Een kind dat kwetsbaar is, maakt ouders onzeker in hun taak als opvoeder. Ze hebben vragen als: Hoe kan ik reageren op zijn gedrag? Hoe bied ik mijn kind kansen? Welke school is het beste? Wil hij niet luisteren of begrijpt hij het niet? Hoe ga ik om met vragen op school of opmerkingen in de buurt? Als ouders weten wat er met hun kind is en hoe zij daarmee kunnen omgaan, kan er weer rust komen in de opvoeding en vertrouwen in de eigen kracht. Het motto is: ‘geen kind buitenspel’. Dit begint in het gezin en de familie en vriendenkring, het zet zich door in de school en in de buurt en is pas klaar wanneer de jongere op eigen kracht kan meedoen in de samenleving. Het nieuwe jeugdstelsel moet snel, goed en op maat kunnen reageren op dit soort vragen van ouders en op signalen van kinderen en jongeren. 

Het nieuwe jeugdstelsel moet leiden tot een omslag in het jeugdbeleid waardoor er meer en eerder aandacht is voor het voorkomen van problemen, voor het tijdig signaleren van een vastlopende ontwikkeling en voor vroege ondersteuning in het gezin, op school en in de buurt.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: