Handreiking cliëntondersteuning door transitiebureau Wmo

Transitiebureau Wmo heeft handreiking gereed.

clientondersteuning

Het Transitiebureau Wmo van VWS-VNG heeft een handreiking laten opstellen voor gemeenten over de transitie van de cliëntondersteuning: “Cliëntondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein”.
Deel 1 van de handreiking gaat over de ontwikkeling van beleid rond cliëntondersteuning voor alle doelgroepen, op basis van de eisen uit de nieuwe Wmo.
Deel 2 gaat specifiek over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep). In dit hoofdstuk is een paragraaf over de Integrale Vroeghulp. Integrale vroeghulp is onderdeel van de onlangs overeengekomen bestuurlijke afspraken tussen VWS, de VNG en MEE Nederland. De MEE-organisaties coördineren de netwerken van Integrale Vroeghulp. Gemeenten en MEE-organisaties moeten vóór 1 mei 2014 afspraken hebben gemaakt over de coördinatie van de netwerken Integrale Vroeghulp. Dit vormt een goede uitgangspositie om de continuïteit van de netwerken Integrale Vroeghulp zoveel mogelijk te borgen. In deze handreiking over cliëntondersteuning wordt ook omschreven welke vorm van cliënondersteuning er is voor de gezinnen die bij integrale vroeghulp komen,

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: