Brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’

Integrale Vroeghulp warm aanbevolen in brochure voor gemeenten van Transitiebureau Jeugd.

awbz naar jeugwet

In de brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’ die 17 februari is verschenen, wordt Integrale Vroeghulp warm aanbevolen als het gaat om vroegsignalering bij ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen. De brochure informeert beleidsmakers en bestuurders van gemeenten over een belangrijk deel van de kinderen, jongeren èn hun ouders die een beroep zullen gaan doen op zorg en ondersteuning op grond van de Jeugdwet die naar verwachting per 1-1-2015 ingaat.  De brochure is een uitgave van de Werkgroep Jeugd met een Beperking van het Transitiebureau Jeugd.
In juli 2014 is deze folder herzien, met name de verduidelijking jeugdwet, WLZ, ZvW. Hieronder is de versie van juli 2014 te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: