Kennisdatabanken

In de jeugdsector worden interventies op effectiviteit beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies. Deze Erkenningscommissie is een gezamenlijke activiteit van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het  RIVM/Centrum Gezond Leven (RIVM/CGL) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en is ontstaan uit de samenwerking binnen het Kennisprogramma Jeugd. Vanaf 2012 wordt ingezet op  samenwerking met andere organisaties die interventies beoordelen, waaronder Movisie.

Bekijk de kennisdatabanken in de Community

Door middel van de tag 'kennisdatabanken' wordt in de Community IVH verwezen naar de verschillende databanken interventies die er zijn en hierbij zitten zeker interessante interventies voor professionals die werken met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: