Wat is VVI?

Waarom Vroeg, Voortdurend, Integraal?
VVI is een innovatie van de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp, die kinderen van nul tot zeven jaar met een (vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand en hun ouders een preventieve aanpak biedt. Preventie staat voorop. Hieronder wordt
verstaan: vroegsignalering, vroegdiagnostiek en vroege interventie.
De praktijk wijst uit dat al op zeer jonge leeftijd (vanaf zes maanden) met de juiste interventieprogramma’s binnen een gezin veel verbetering kan worden gerealiseerd. Door ouders en kind met effectieve programma´s in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, kan achteruitgang worden voorkomen of zelfs een verbetering van de ontwikkeling worden gerealiseerd.
Deze overtuiging is sinds 2007 de motor achter het initiatief Vroeg, Voortdurend, Integraal.

Wat levert VVI op?
Wanneer de innovatie VVI toegepast is op de samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp wat moet leiden levert dit in iedere regio een:

  • een ketennetwerk van vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg;
  • de erkenning van de positie van ouders als regisseur, omdat zij te allen tijde de constante factor in het leven van hun kind zijn en de eerst belangrijke opvoeder;
  • uitmonding van de vroegsignalering en diagnostiek in een voor ouders begrijpelijk en hanteerbaar integraal adviesplan;
  • beschikbaarstelling van langdurige trajectbegeleiding voor ouders bij de organisatie van passende voorzieningen, gezins- en pvoedingsondersteuning en
  • een samenhangend aanbod van onderwijs- en zorgarrangementen en een soepele toegang tot onderwijs of combinaties van onderwijs en zorg.
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: