Symposium Ketenzorg 0-7 jaar

Integrale Vroeghulp Zeeland heeft op 30 januari 2013 het minisymposium “Ketenzorg 0 tot 7 jarigen” georganiseerd. Het was een interessante middag waar veel professionals uit het netwerk Zeeland naar toe waren gekomen. Er werden verschillende presentaties gegeven, die hieronder zijn te downloaden.

Drs. S. (Susan) Osterop, projectcoördinator "Vroeg, Voortdurend, Integraal", gaf een korte toelichting over de bouwstenen van de innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal en ging in op de transitie jeugd de komende jaren.

Drs. Ingrid Staal is verplegingswetenschapper bij de GGD Zeeland en promovenda aan het UMC Utrecht. In haar lezing kwam de SPARK en de onderzoeksresultaten aan de orde. Zeeuwse jeugdverpleegkundigen gebruiken sinds enkele jaren in hun gesprekken met ouders over hun peuter de SPARK. Deze niet bedreigende manier van in gesprek gaan met ouders blijkt een effectieve methode.

Mevr. Esther van Unen, consulent MEE Zeeland, vertelde over trajectbegeleiding binnen de ketenzorg.

Dhr. Robert van der Hilst, kinderfysiotherapeut, vertelde over het ToP programa. IBAIP is onderdeel van het ToP programma, Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen en hun ouders met als doel dat de ouders met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby kunnen begeleiden.

De middag eindigde met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door de samenwerkingspartners.

De presentaties en achtergrondinformatie is hieronder te downloaden:

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: