Sociale kaart Zeeland 0-7 jarigen

De sociale kaart Zeeland 0-7 jarigen geeft een opsomming van het zorgaanbod en de mogelijkheden voor diagnostiek voor kinderen van 0-7 jaar in de Provincie Zeeland.

Deze uitgave is ontwikkeld als onderdeel van de innovatie van Integrale Vroeghulp met Vroeg Voortdurend Integraal.

Het is een inventarisatie van het aanbod op het gebied van (preventieve) gezinsondersteuning en zorg in Zeeland.

Het gaat om het aanbod dat specifiek is gericht op kinderen van 0-7 jaar met (vermoedelijk):

  • motorische beperkingen
  • verstandelijke beperkingen
  • zintuiglijke beperkingen
  • meervoudig complexe beperkingen
  • gedragsproblemen
  • contactstoornissen

De sociale kaart Zeeland is hier te downloaden

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: