Symposium 'Door de ogen van het kind'

Op 27 september 2012 waren 110 netwerkpartners en verwijzers op het symposium ‘Kijken door de ogen van het kind’ ter ere van het tienjarig bestaan van Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg. Centraal stond de zorg voor kinderen
met ontwikkelingsproblemen in deze regio. Het verslag van deze bijeenkomst is verwerkt in een nieuwsbrief.

Hierin komen reacties van aanwezigen aan de orde, kort een terugblik van de workshops.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: