Inspiratieboek

plaatje inspiratieboekInspiratieboek: "Samenwerken vanuit de basis"
Bouwstenen voor innovatie en het verder ontwikkelen van Integrale Vroeghulp

Integrale aanpak met bouwstenen Vroeg Voortdurend Integraal (VVI) gaat uit van zeven, richtinggevende bouwstenen. De bouwstenen leiden tot een samenhangend kader van vroeg signaleren, multidisciplinaire diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning, samenhangend aanbod van zorg en onderwijs. Deze manier van werken aan ketenzorg is vernieuwend voor Integrale Vroeghulp netwerken in Nederland.
Integrale Vroeghulp Midden Brabant (voorheen: Loket Vroeghulp) heeft het werken met deze bouwstenen tijdens de experimentfase (2008-2011) al in de praktijk gebracht. Voordat een regio aan de slag gaat met de zeven bouwstenen, is het belangrijk dat alle samenwerkingspartners het fundament leggen. Een voorwaarde voor het innoveren van de Integrale Vroeghulp is een eensgezinde visie op de doelen, de doelgroep en de uitgangspunten.
Ter inspiratie is het boek "Samenwerken vanuit de basis" ontwikkeld en deze is hieronder te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: