Zorg en onderwijs

De bouwsteen zorg en onderwijs sluit nauw aan op de preventieve gezinsondersteuning (bouwsteen 5). Door middel van deze bouwsteen worden ouders en kind van een aansluitend aanbod tussen onderwijs en zorg verzekerd in zowel de toeleiding naar zorg en/of onderwijs als de ondersteuning bij de combinatie van zorg en onderwijs.

Optimale samenwerking tussen onderwijs en zorg leidt zodoende tot:

  1. één vast coördinatiepunt waarop ouders kunnen terugvallen,
  2. de ontwikkeling van een continuüm van onderwijs- en zorgarrangementen over de grenzen van regulier en speciaal basisonderwijs, kinderdagcentrum of gehandicaptenzorg en
  3. de ontwikkeling van een landelijk vastgestelde systematiek, ondersteund door één onderwijszorgplan als individueel hulpmiddel voor ouders en kind, dat is aanvaard door zowel onderwijs- als zorginstellingen.

De kwaliteitsindicatoren bij bouwsteen 6 zijn te vinden in de publicatie: Kader voor meten en weten.

Dossier Onderwijs en zorg

In de Kennisbank van de Community IVH vindt u praktijkvoorbeelden behorende bij deze bouwsteen in het Dossier 'Onderwijs en zorg'. U kunt ook zelf praktijkvoorbeelden toevoegen en kennis delen!

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: