Integrale Vroeghulp

Kwaliteitsontwikkeling
Integrale Vroeghulp is in 1997 ontstaan vanuit de samenwerking van MEE, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. Het doel was goede (preventieve) zorg voor kinderen met een (meervoudige) ontwikkelingsachterstand.
In 2008 was de tijd rijp voor een kwaliteitsimpuls. Het landelijk project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) legt de basis voor een landelijk, dekkend netwerk van ketenzorg.
De keten is verbreed met relevante partners binnen de zorg en het onderwijs. De werkwijze is geüniformeerd en beter gestroomlijnd. En voor deze impuls zijn 7 bouwstenen geimplementeerd.

In deze rubriek is alles te lezen over Integrale Vroeghulp voor verwijzers en de innovatie VVI.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: