Integrale Vroeghulp West Brabant West

Integrale Vroeghulp West Brabant West
Zorg voor het jonge kind, voorheen bekend onder de naam Integrale Vroeghulp, voor de regio’s West-Brabant-Oost en West-Brabant-West is ondergebracht bij de gemeenten. U kunt zich, indien u een aanmelding wilt doen of informatie wilt inwinnen, wenden tot het CJG of lokale wijkteam van de gemeente waarin u woont.
 

Download regiofolder:

clientenfolder

folder verwijzers

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: