Integrale Vroeghulp West Brabant West (regio Oosterhout)

Integrale Vroeghulp West Brabant West (regio Oosterhout)
Zorg voor het jonge kind, voorheen bekend onder de naam Integrale Vroeghulp, voor de regio’s West-Brabant-Oost en West-Brabant-West is ondergebracht bij de gemeenten. U kunt zich, indien u een aanmelding wilt doen of informatie wilt inwinnen, wenden tot het CJG of lokale wijkteam van de gemeente waarin u woont.
 

Website:
integralevroeghulpoud.pleio.nl/west-brabant

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: