Kosten en aanmelden

Kosteloos
Aan ondersteuning door Integrale Vroeghulp zijn voor u geen kosten verbonden en u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Aanmelden en informatie
Als u met Integrale Vroeghulp in contact wilt komen in uw regio, vult u dan de cijfers van uw postcode in bij IVH in uw regio. Dan verschijnen de contactgegevens van Integrale Vroeghulp in uw regio.

 

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: