IVH folder in Pools

peuterINFORMACJA DOTYCZĄCA INTEGRALNEJ WCZESNEJ POMOCY

(INTEGRALE VROEGHULP - IVH)

Niepokoi Cię rozwój Twego dziecka. Może innych też to niepokoi (na przykład  poradnię pediatryczną [consultatiebureau] czy opiekunów w żłobku lub przedszkolu).

Jest rzeczą bardzo ważną, aby dziecku mającemu problemy w rozwoju jak najprędzej pomóc >> a więc rozpocząć integralną wczesną pomoc.
Rodzice i instancje opiekuńcze mogą się zwracać bezpośrednio do IVH. Telefonicznie można omówić z koordynatorem, czy IVH może coś zrobić dla danego dziecka i jego rodziców.  

Jeżeli nie, to koordynator pomoże Ci znaleźć odpowiednią organizację, gdzie możesz się zwrócić ze swoimi pytaniami i znaleźć pomoc.

Jeżeli się okaże, że IVH jest w stanie pomóc w Twoim przypadku, to przyjdzie do Ciebie do domu nasz pracownik, tzw. casemanager, który zanotuje Twoje/Wasze pytania. Następnie, w celu omówienia tych pytań zaproszona(-eni) zostaniesz(-cie) na rozmowę z zespołem kierowniczym IVH. Zespół ten składa się ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny.
Zespół kierowniczy opracowuje w porozumieniu z Tobą/Wami plan możliwie jak najszerszej pomocy dla dziecka, przy czym formy pomocy zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców zostają wzajemnie do siebie dostosowane.

Casemanager będzie wyżej wspomniany plan wraz z Tobą/Wami realizować i koordynować, czyli będzie w kontakcie z Tobą/Wami oraz innymi osobami, które są - lub zostaną - w tę pomoc zaangażowane.

Integrale vroeghulp oznacza…

  • Że wraz z Tobą/Wami omówimy pytania, które masz(-cie) w związku z rozwojem swego dziecka
  • Że wraz z Tobą/Wami zastanowimy się nad możliwościami Twego/Waszego dziecka, Ciebie/Was samych oraz Was jako rodziny
  • Że razem z Tobą/Wami postaramy się wytyczyć całościowy (integralny) plan
  • Że zawsze wszystko możesz(-cie) omówić z casemanagerem.
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: