Professionals aan het woord

Coördinator Integrale Vroeghulp: “Een ouder die zich zorgen maakt over zijn kind, is vaak een goede indicatie dat er wat aan de hand is. Wij gaan hier altijd serieus op in.”

speelgoedautoCoördinator Integrale Vroeghulp: Beschikbaarheid van de juiste informatie en het juiste advies op het juiste moment is voor alle ouders van groot belang. Iémand moet de zorg van ouders serieus nemen, of dit nu een huisarts, de school of het consultatiebureau is. Na dit startschot biedt een zorgcoördinator - die náást de ouders staat, het overzicht en de voortgang bewaakt - een grote meerwaarde. Dat biedt de Integrale Vroeghulp, laagdrempelig en zonder indicatie. Sommige gezinnen vinden een dergelijke regisseur in het particuliere circuit, sommigen vullen die rol na verloop van tijd zelf in. Met name in het begin, wanneer er nog veel onduidelijk is en de coördinatie van de zorg moet worden gestart, zijn professionals onmisbaar.

Jeugdverpleegkundige:  ‘Ik weet dat het allemaal goed gecoördineerd en begeleid wordt. Waar nodig schakelen ze bij Integrale vroeghulp ook een tolk in. Dat werkt vaak prima.’

Casemanager: ‘Je bespreekt een hulpvraag van kind en ouders met alle deskundigen. Zo kun je een hulpvraag van alle kanten bekijken en snel een plan maken door samen te werken met andere disciplines uit andere instellingen. Je verruimt je eigen blikveld.’

Kinderfysiotherapeut: ‘Integrale vroeghulp kan snel – soms heel snel – reageren op vragen en problemen van kind en ouders. Ze leggen de vraag bij de juiste persoon.

Kinderarts: ‘Een belangrijk punt van aandacht voor Integrale vroeghulp blijft de bekendheid van Integrale vroeghulp, met name in het circuit van kinderartsen.’

 

 

  • Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: