Meike kan in haar eigen dorp naar school

badjasMeike is een meisje van bijna vier jaar met het syndroom van Bardet Biedl als haar ouders haar aanmelden bij VTO-Vroeghulp. Door haar aandoening heeft zij veel te maken gehad met dokters en ziekenhuizen.Zij heeft een afwijking aan hart en nieren en haar gezichtsvermogen wordt langzaamaan minder. Meike draagt een bril en wordt binnenkort geopereerd aan haar vingers. Haar motoriek is minder ontwikkeld: ze is onhandiger dan leeftijdsgenootjes en valt vaker. Haar ouders vragen zich af of Meike naar dezelfde basisschool in het dorp kan als haar oudere zus. Nu bezoekt zij een peuterspeelzaal in het dorp.

Goed kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden
Op verzoek van het interdisciplinair team VTOVroeghulp observeert de Consulent Jonge Risico Kinderen (CJRK) Meike op de peuterspeelzaal en geeft advies over de mogelijkheden voor regulier basisonderwijs. In haar hele houding is te zien dat Meike afhankelijk is. De juf ziet wel ontwikkeling, maar de consulent ziet tijdens de observatie weinig initiatief. De problemen in haar taal en motoriek vallen op en ze heeft op uiteenlopende punten ondersteuningsbehoefte. De consulent twijfelt of regulier basisonderwijs haalbaar is en stelt een psychologisch onderzoek voor om meer over Meikes mogelijkheden te weten te komen. De casemanager en de consulent bespreken het verslag met Meikes ouders, die akkoord gaan met het advies. Het team neemt het advies over en besluit tot een onderzoek. Hieruit blijkt dat Meike een IQ van 79 heeft en mogelijk pervasieve ontwikkelingsproblemen. In de vragenlijst van de peuterleidster scoort Meike op alle onderdelen normaal. Wel heeft de leidster zorgen hoe het zal gaan als Meike ouder wordt en de handicap duidelijker zichtbaar wordt voor andere kinderen. Nu gaat het goed met extra begeleiding.

Een eerlijk gesprek met school
In een afspraak met de intern begeleidster van de dorpsschool bespreekt de CJRK haar bevindingen en Meikes onderwijs- en zorgbehoeften. De school laat - na bespreking in het team - weten dat Meike welkom is. Meike komt helaas nog niet in aanmerking voor een rugzakje, maar REC3 stelt wel vijf keer een ambulant begeleider beschikbaar om preventief te kijken hoe het met Meike gaat en wat zij extra nodig heeft.

Het stokje in vertrouwde handen overdragen
Drie maanden nadat Meike met school is gestart, neemt de casemanager van VTO-Vroeghulp contact op met haar ouders en de school. Bij vraagtekens of problemen kan de CJRK nog een keer op school komen kijken en advies geven. Het gaat gelukkig heel erg goed met Meike en het dossier bij VTO-Vroeghulp kan worden gesloten. De zorg verloopt nu via de zorgstructuur van de school.

Deze casus is ontleend uit De regio centraal, regio Friesland. Deze casus is ook hier in een PDF te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: