‘Ik heb geleerd hem niet te overvragen’

Dit portret van Lucas is ontleend aan een interview met moeder Tanja. Tanja doorliep een traject bij Integrale Vroeghulp van ca. 1 jaar met haar zoon Lucas (4 jaar). Hij zit nu op het speciaal onderwijs/dagbehandeling.

foto lucas‘Wij begonnen ons zorgen te maken toen Lucas 14 maanden oud was. Hij kauwde niet goed met eten maar wel op materialen en speelde niet echt. Ik zat met hem op de cursus ‘Muziek op schoot’ waarbij je met andere moeders en kinderen muziek maakt. Maar ook daar deed Lucas niet mee. Lucas keek alleen maar rond en stopte de materialen in zijn mond. Hij reageerde niet op aanspreken, alleen fysieke affectie; er was zogezegd weinig tot geen wederkerigheid.
Ik uitte mijn zorgen op het consultatiebureau. De arts heeft Lucas heel lang het voordeel van de twijfel gegeven. Toen Lucas twee jaar was, kregen wij een oproep van het consultatiebureau voor het afnemen van een aantal testen. Toen werd duidelijk dat hij een grote ontwikkelingsachterstand had. Het verraste me niet, maar ik wilde wel direct doorverwezen worden.
We kwamen terecht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis waar Lucas uitgebreid werd onderzocht. Daar kwam o.a. naar voren dat hij de spraak had van een kind van 14 maanden, terwijl hij toen al 28 maanden was. Hij had ook licht gehoorverlies van bijna 30%, maar voor de artsen verklaarde dat niet waarom hij niet sprak. Ze hadden geen duidelijke diagnose. Wij hebben zelf actie ondernomen voor het aanmeten van gehoorapparatuur en gezocht naar een (medisch) kinderdagverblijf en gestart met 2  x per week logopedie. Dat heeft zo goed uitgepakt dat hij nu nog maar een half jaar achterloopt. DNA onderzoek en een MRI scan in het WKZ brachten geen verklaring.
Ik maakte me zorgen. Ook om mijn eigen gedachten; er zijn momenten geweest dat ik in staat was om Lucas te slaan. Ik kan daar nu nog om huilen; ik ben daar zo van geschrokken… het is verschrikkelijk als je dat soort gedachten hebt over je eigen kind. Ik ben zelf gaan zoeken en ik heb Integrale Vroeghulp gevonden via internet.
Een consulent en opvoedconsulent van IVH zijn bij ons thuis geweest voor een intakegesprek. Ze brachten in kaart waar Lucas stond met zijn ontwikkeling via de kleine stapjes-methode. Na een lange weg heb ik gezinsbegeleiding kunnen krijgen. Daardoor is er een lichte wederkerigheid bij Lucas tot stand gekomen, doordat ik leerde een stapje terug te doen.
Bijvoorbeeld: als Lucas met een treinbaan speelde, dan dacht ik aan een treinbaan in de vorm van een rondje. De gezinsbegeleidster leerde mij: ‘ Als Lucas nou rechtdoor wil, laat hem dat dan gewoon doen. Laat hem vrij spelen. Anders raak jij gefrustreerd en hij ook.’ Ik ben zo blij met dat inzicht!
Ook heb ik veel geleerd van de VAT-methode: volgen, aanpassen en toevoegen. Wat een eye openers waren dat! Die methode heeft zoveel goeds teweeg gebracht. Het heeft mij geholpen om Lucas beter te leren begrijpen en om op afgestemd niveau met hem te communiceren met praktische handvatten!
Lucas is daarna ter observatie 4 maanden naar een spelgroep gegaan. Daar kwam naar voren dat hij een regulatiestoornis heeft van zijn zintuigen: S.I. Zijn zintuigen werken niet samen, maar los van elkaar. Naast het geconstateerde gehoorverlies, komt hij daardoor niet tot leren en niet tot spelen. Ook kwam na een intelligentie test naar voren dat hij op dat moment een licht verstandelijke beperking heeft. Ook al is het resultaat gekleurd door de SI, dit betekende wel een ander traject voor Lucas…
Lucas ging naar het speciaal onderwijs en daar doet hij het heel goed! Lucas gaat nog steeds vooruit in zijn ontwikkeling; wij overvragen hem niet. We laten hem ontluiken en het is een heerlijk open jongetje dat graag zingt!’

Het portret is hier te downloaden.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: