Kortdurende specifieke opvoedingsondersteuning helpt Annes ouders verder

Anne2Anne is drie en een half jaar en gaat naar de peuterspeelzaal in haar dorp. Ze kan zich maar kort ergens mee bezighouden, is druk en kan de grenzen van de andere peuters niet goed inschatten. De peuterjuf besluit het gedrag van Anne met haar ouders te bespreken. Ze herkennen veel van wat de juf over hun dochter vertelt. Thuis vertoont Anne hetzelfde gedrag. Daarnaast slaapt ze slecht, wat veel energie van haar ouders vraagt.

Investeren in de opvoeding

De juf is bekend met Integrale Vroeghulp en stelt voor om Anne hier aan te melden. Dat gaat hen net een stap te ver, maar ze willen wel graag ondersteuning thuis. Kort daarna komt een consulent van MEE bij Anne’s ouders thuis op bezoek. Samen besluiten ze tot een korte periode van spe- cifieke opvoedingsondersteuning (KSPO).

Probleemexploratie, -afbakening en -specificatie

Consulent: “Toen ik voor het eerst bij Anne’s ouders thuis kwam, heb ik hen veel laten vertellen over hoe de dingen gaan in het gezin. Hieruit werd mij al snel duidelijk dat zij erg betrokken zijn bij hun dochter en veel (willen) investeren in aan- dacht en liefde. Hun grootste probleem was dat ze niet wisten hoe ze met haar moeilijke gedrag om moesten gaan.”

Om het probleem goed af te bakenen en specifiek te maken, zet de consulent twee instrumenten in. Ze laat hen het ‘formulier dagelijkse routine’ en het ‘taxatieformulier opvoedingssituatie’ invullen. “Al snel realiseerden Anne’s ouders zich dat er geen duidelijk dagritme was. Er werd op verschil- lende tijden gegeten – soms aan tafel, soms op de bank voor de T.V. – en er waren geen vaste bedtij- den. Daarnaast ontdekten ze dat ze onvoldoende overeenstemming over de opvoeding hadden. Er waren bijvoorbeeld geen afspraken over grenzen stellen of over de rolverdeling.”

Afspraken over de stappen en uitvoering daarvan

“Toen dat inzicht er eenmaal was, hebben we af- gesproken om met behulp van een stappenplan te werken aan een duidelijkere dagroutine en opvoe- dingsstijl. Bij het maken van zo’n plan staat centraal wat de ouders belangrijk vinden, wat zij zelf willen of kunnen inzetten om hun kind meer rust te bieden. Toen we een paar weken bezig waren met het toepassen van het plan, merkten Annes ouders dat haar gedrag verbeterde. Ze werd minder rusteloos en sliep beter in.”

Na een tussenevaluatie besluit de consulent een extra instrument in te zetten. Om Annes ouders te leren grenzen te stellen, oefent ze met hen een aantal vaardigheden uit het programma ‘Opvoe- den Zo’. Hierdoor ontdekken zij dat samen afspraken maken over de opvoeding zowel voor Anne als voor hen goed blijkt te werken!

Toch nog een stapje verder

Ondanks alle verbeteringen in de opvoeding, blijft Annes concentratie zwak en blijft ze moeite houden met aanvoelen wanneer ze bij andere kinderen op de peuterspeelzaal grenzen over- schrijdt. Ze blijft dingen afpakken of kinderen wegduwen als ze iets wil hebben. Na afloop van de KSPO willen Annes ouders daarom graag een advies van het team Integrale Vroeghulp over hun dochter.

Deze casus is ontleend uit De regio centraal, regio Gelderse Poort. 
Download deze casus als pdf »

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: