In gesprek met Sandra, moeder van Marijn

Marijn was anders dan andere kinderen, thuis en op school. De ouders van Marijn hebben van alles geprobeerd, maar liepen vast. Ze schakelden Vroeghulp in en dat bevalt goed: Vroeghulp blijft in gesprek gaan en zorgt dat er actie ondernomen wordt. Van een aanvraag van een rugzakje tot een gesprek op school. Vroeghulp staat vierkant achter je.  In een gesprek op school ben je al snel een 'bezorgde moeder', maar als er een instantie achter zit, is het in één keer anders en kan er opeens veel meer. Met een etiket wordt een kind op de juiste manier benaderd en geholpen en kan het kind zichzelf zijn. Liever een etiket dan een kind dat niet gelukkig is.

Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: